BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE W CKU

BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE W CKU

 

BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU!!!

 

                              Centrum Kształcenia Ustawicznego, organizuje nabór na bezpłatne kursy kwalifikacyjne, dzięki którym można zdobyć nowy zawód.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, przeznaczoną głównie dla osób dorosłych, umożliwiającą w stosunkowo krótkim czasie, zdobycie nowego zawodu, a tym samym zwiększenie swoich szans na rynku pracy.

W ramach danego zawodu wyodrębnione są kwalifikacje. Określony zawód może składać się z jednej, dwóch, a nawet trzech kwalifikacji.

Kwalifikacja, to zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu w obrębie danej kwalifikacji.Zdanie egzaminu ze wszystkich kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu, pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego, np. technik ekonomista.

Nauka na kursach jest bezpłatna.

Centrum Kształcenia Ustawicznego oferuje następujące kursy kwalifikacyjne:

 

NAZWA ZAWODU

KURS KWALIFIKACYJNY

TECHNIK EKONOMISTA

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności

w organizacji;                                                                                                           

 

A.36 Prowadzenie rachunkowości;

 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych;

A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej;

                                                    

TECHNIK HOTELARSTA

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji;

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych;

T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych;

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

T.6 Sporządzanie potraw i napojów;

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych;

KUCHARZ

T.6 Sporządzanie potraw i napojów;

CKU organizuje także inne kursy kwalifikacyjne w różnych zawodach (branżach):

-administracyjno-usługowych,

-budowlanych,

-elektryczno-elektronicznych,

-mechanicznych i górniczo-hutniczych,

-rolniczo-leśnych z ochroną środowiska,

-turystyczno-gastronomicznych,

-medyczno-społecznych,

-artystycznych ,

 w zależności od potrzeb chętnych zgłaszających się do ośrodka.

Dyplom technika w danym zawodzie może otrzymać osoba, która posiada średnie wykształcenie oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Osoba posiadająca wykształcenie zasadnicze zawodowe, która zdobędzie świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe i uzupełni wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych również może uzyskać tytuł technika.

Osoby bezrobotne, które pragną uzyskać kwalifikacje umożliwiające im uzyskanie pracy, zdobycie zupełnie nowego zawodu, mogą osiągnąć ten cel zapisując się na odpowiedni kurs kwalifikacyjny!!!

Osoby zainteresowane bezpłatnymi kursami zapraszamy do siedziby CKU w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ulicy Komuny Paryskiej 6 w Bolesławcu

(tel. 75 732 4009, 75 732 3983),  na stronę internetową www.cku.boleslawiec.pl

oraz do kontaktu e-mailowego cku.boleslawiec@o2.pl