Kadra Pedagogiczna

Imię i Nazwisko Funkcja
Laura Słocka-Przydróżna dyrektor
 Jolanta Płotnicka  koordynator szkoleń
 Dorota Wojtyniak  nauczyciel przedmiotów zawodowych
 Barbara Smoleńska  nauczyciel przedmiotów zawodowych
 Barbara Sikora  nauczyciel przedmiotów zawodowych
 Agnieszka Szwed  nauczyciel przedmiotów zawodowych
 Edyta Chomiaczewska  nauczyciel języka niemieckiego zawodowego
 Ilona Szymecka  nauczyciel języka niemieckiego zawodowego
 Edyta Gorczyca  nauczyciel przedmiotów zawodowych
 Wanda Wiśniewska  nauczyciel przedmiotów zawodowych
 Ilona Szymecka  nauczyciel języka niemieckiego zawodowego
 Beata Domowicz  nauczyciel języka niemieckiego zawodowego
 Anna Nowak  nauczyciel przedmiotów zawodowych
 Małgorzata Plis-Lozer  nauczyciel przedmiotów zawodowych
 Jolanta Lewicka  nauczyciel przedmiotów zawodowych
 Krystyna Hucał  nauczyciel przedmiotów zawodowych