karta zgłoszenia na kurs

1.Podanie

2.Kwestionariusz osobowy

3.Wniosek o zwolnienie z praktyki zawodowej

4.Wniosek o zwolnienie z zajęć

5.Program praktyki A.65

6.Regulamin praktyki zawodowej