TRWAJĄ ZAPISY NA KURS A.36 "PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI" I A.68 "OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI"

 

BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE w CKU

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

NOWE KWALIFIKACJE-NOWY ZAWÓD

 

DZIĘKI BEZPŁATNYM KURSOM!

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Czekamy na Ciebie!

ROZPOCZYNAMY NABÓR NA KURSY KWALIFIKACYJNE Z BRANŻY GASTRONOMICZNEJ!

 DAJ SOBIE SZANSĘ!!!

Jednym z zawodów przyszłości są zawody związane z gastronomią. Dlatego jeżeli chcesz szybko zdobyć nowy zawód lub uaktualnić swoje dotychczasowe umiejętności- PRZYJDŹ DO NAS!!!

KURS JEST BEZPŁATNY! Rozpoczynamy zapisy na kursy kwalifikacyjne (ukończenie kursu i zdanie egzaminu daje CI nowy zawód) z branży gastronomicznej:

 T.6 „Sporządzanie potraw i napojów”,

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

                      Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu przystąpiło do projektu unijnego w ramach priorytetu III „Wysoka jakość oświaty”, działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”, poddziałanie 3.4.2 „Upowszechnianie uczenia się przez całe życie”.

 Celem projektu jest:

-upowszechnianie i promowanie kształcenia na odległość w kształceniu zawodowym i  ustawicznym;

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

 


NOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA DOROSŁYCH

Strony