KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

                      Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu przystąpiło do projektu unijnego w ramach priorytetu III „Wysoka jakość oświaty”, działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”, poddziałanie 3.4.2 „Upowszechnianie uczenia się przez całe życie”.

 Celem projektu jest:

-upowszechnianie i promowanie kształcenia na odległość w kształceniu zawodowym i  ustawicznym;

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

 


NOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA DOROSŁYCH

BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE W CKU

 

BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU!!!

 

Strony