NOWE KWALIFIKACJE – NOWY ZAWÓD

NOWE KWALIFIKACJE – NOWY ZAWÓD

Szanowni Państwo, w Centrum Kształcenia Ustawicznego ZSOiZ w Bolesławcu kończy się nabór na kurs kwalifikacyjny – AU.65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych!

Ostatnie wolne miejsca!

Pierwsze zajęcia  15 grudnia 2017r. / godzina 15:00 / ZSOiZ

Spotkanie informacyjne – 8 grudnia 2017r. / godzina 15:30 / ZSOiZ

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, przeznaczoną dla osób dorosłych, umożliwiającą w krótkim czasie, zdobycie nowego zawodu, a tym samym zwiększenie swoich szans na rynku pracy. Każdy kurs kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie.

Uczestnicy kursu AU.65 będą zdobywali wiedzę i umiejętności w zakresie:rozliczania wynagrodzeń,   podatków i innych danin publicznych, prowadzenia rozliczeń  z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.                                                                                                                                                                                                                                          

Zajęcia na kursach odbywają się w systemie zaocznym (piątki i soboty).

 

Nauka na kursach jest bezpłatna!

Informacje:

http://www.cku.boleslawiec.pl/ tel.75 732 40 09