NOWE KWALIFIKACJE-NOWY ZAWÓD

NOWE KWALIFIKACJE-NOWY ZAWÓD

 

DZIĘKI BEZPŁATNYM KURSOM!

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Czekamy na Ciebie!

W Centrum Kształcenia Ustawicznego ZSOiZ w Bolesławcu trwa nabór na bezpłatne  kursy kwalifikacyjne, dzięki którym możesz zdobyć nowy zawód.


Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, przeznaczoną głównie dla osób dorosłych, umożliwiającą w stosunkowo krótkim czasie, zdobycie nowego zawodu, a tym samym zwiększenie swoich szans na rynku pracy.


Z nami spełniaj swoje marzenia!

W ramach danego zawodu zostały wyodrębnione poszczególne kwalifikacje. Określony zawód może składać się z jednej, dwóch,
a nawet trzech kwalifikacji. Kwalifikacja, to zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu w obrębie danej kwalifikacji. Zdanie egzaminu ze wszystkich kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu,
pozwoli Ci uzyskać tytuł zawodowy, np. technik ekonomista.

 

Pamiętaj! Nauka na kursach jest bezpłatna

Centrum Kształcenia Ustawicznego oferuje następujące kursy kwalifikacyjne:


NAZWA ZAWODU

KURS KWALIFIKACYJNY

TECHNIK EKONOMISTA

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności

    worganizacji                                                                                                

A.36 Prowadzenie rachunkowości

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

A.36 Prowadzenie rachunkowości

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin

         publicznych

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

T.6   Sporządzanie potraw i napojów

T.15 Organizacja żywienia i usług

         gastronomicznych

KUCHARZ

T.6   Sporządzanie potraw i napojów

Dyplom technika w danym zawodzie może otrzymać osoba, która posiada średnie wykształcenie oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Osoba posiadająca wykształcenie zasadnicze zawodowe, która zdobędzie świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe i uzupełni wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym
dla dorosłych również może uzyskać tytuł technika.

 

Ciekawa oferta dla bezrobotnych - Skorzystaj!


Osoby bezrobotne, które pragną uzyskać kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy, zdobycie zupełnie nowego zawodu - mogą osiągnąć ten cel - zapisując się na odpowiedni
kurs kwalifikacyjny.

 

Z a p r a s z a m y!


Wszystkich zainteresowanych bezpłatnymi kursami zapraszamy do siedziby CKU
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ulicy Komuny Paryskiej 6

w Bolesławcu (tel. 75 732 4009, 75 732 3983) i  na stronę internetową ww.cku.boleslawiec.pl oraz do kontaktu e-mailowego: cku.boleslawiec@o2.pl