OFERTA BEZPŁATNYCH KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH W CKU

OFERTA BEZPŁATNYCH KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH W CKU

 Jeżeli chcesz zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności, to zapoznaj się z aktualną ofertą kwlifikacyjnych kursów zawodowych!

OFERTA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

NA ROK 2016/2017

 

 

 

                                 

     

 

       

 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Nazwa zawodu (-ów) * i symbol cyfrowy, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

Liczba semestrów, w których prowadzone będzie kształcenie

Liczba godzin kursu

A.36

Prowadzenie rachunkowości

technik ekonomista 331403, technik rachunkowości 431103

3

520

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 technik rachunkowości 431103

3

540

A.68

Obsługa klienta w jednostkach administracji

technik administracji 334306

3

774

T.6

Sporządzanie potraw i napojów

kucharz 512001, technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

3

702

T.9

Wykonywanie usług kelnerskich

technik kelner 513101

3

508

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

2

442

A.51

Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych

technik technologii ceramicznej 311921

2

410

A.15

Realizacja procesów drukowania z form drukowych

technik procesów drukowania 311935

3

715

A.40

Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

technik procesów drukowania 311935

2

358

T.4

Produkcja wyrobów cukierniczych

technik technologii żywności 314403

3

690

A.28

Organizacja i nadzorowanie transportu

technik spedytor 333108

3

657

A.26

sprzedaż produktów i usług reklamowych

technik organizacji reklamy 333906

2

463

A.27

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

technik organizacji reklamy 333906

3

599

Z.8

Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

asystent osoby niepełnosprawnej 341201

2

365

Z.5

Świadczenie usług opiekuńczych

opiekunka środowiskowa 341204

2

365

T.13

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

technik obsługi turystycznej 422103

2

456

T.14

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

technik obsługi turystycznej 422103

2

456

T.11

Planowanie i realizacja usług w recepcji

technik hotelarstwa 422402

3

566

T.12

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

technik hotelarstwa 422402

2

462

Z.3

Ochrona osób i mienia

technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315

3

878

Z.4

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

opiekun medyczny 532102

2

468

A.71

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

technik przemysłu mody 311941, krawiec 753105

3

715

A.74

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

technik przemysłu mody 311941

2

358

T.1

Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205

3

715