Organizacja Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bolesławcu powstało na mocy UCHWAŁY NR XXXI/182/13 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bolesławcu oraz włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bolesławcu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu.