Plan Zajęć

KURS AU.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

28 / 15-16.02.19r. (Zmiana planu zajęć!)

15.02.2019r.  piątek  / 15:00

16.02.2019r.  sobota  /  08:00

BIUR / E.G.

WYNAG / I.Ż.

BIUR / E.G.

WYNAG / I.Ż.

BIUR / E.G.

WYNAG / I.Ż.

 

WYNAG / I.Ż.

 

WYNAG / I.Ż.

 

WYNAG / I.Ż.

 

WYNAG / I.Ż.

 

WYNAG / I.Ż.

 

WYNAG / I.Ż.