Plan Zajęć

KURS AU.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

 

 

31.05.2019 r.

 

01.06.2019 r.

 

Przedmiot

Naucz.

 

Przedmiot

Nauczyciel

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków

E.G

1

Działalność  gospodarcza

DW

2

Biuro wynagrodzeń i podatków

E.G

2

Działalność  gospodarcza

DW

3

Biuro wynagrodzeń i podatków

E.G

3

Działalność  gospodarcza

DW

4

Biuro wynagrodzeń i podatków

E.G

4

Działalność  gospodarcza

DW

5

Biuro wynagrodzeń i podatków

E.G

5

Działalność  gospodarcza

DW

6

Biuro wynagrodzeń i podatków

E.G

6

Działalność  gospodarcza

DW

7

Dokumentacja biurowa

LP

7

 

 

8

Dokumentacja biurowa

LP

8

 

 

 

07.06.2019 r.

 

08.06.2019 r.

1.

Działalność  gospodarcza

BS

1.

Dokumentacja biurowa

LP

2

Działalność  gospodarcza

BS

2

Dokumentacja biurowa

LP

3

Działalność  gospodarcza

BS

3

Dokumentacja biurowa

LP

4

Działalność  gospodarcza

BS

4

Dokumentacja biurowa

LP

5

Dokumentacja biurowa

LP

5

Działalność  gospodarcza

BS

6

Dokumentacja biurowa

LP

6

Działalność  gospodarcza

BS

7

Dokumentacja biurowa

LP

7

Działalność  gospodarcza

BS

8

Dokumentacja biurowa

LP

8

Działalność  gospodarcza

BS

 

14.06.2019 r.

 

15.06.2019 r.

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków

EG

1.

Dokumentacja biurowa

LP

2

Biuro wynagrodzeń i podatków

EG

2

Dokumentacja biurowa

LP

3

Biuro wynagrodzeń i podatków

EG

3

Dokumentacja biurowa

LP

4

Biuro wynagrodzeń i podatków

EG

4

Dokumentacja biurowa

LP

5

Biuro wynagrodzeń i podatków

EG

5

Dokumentacja biurowa

LP

6

Biuro wynagrodzeń i podatków

EG

6

Działalność  gospodarcza

BS

7

Biuro wynagrodzeń i podatków

EG

7

Działalność  gospodarcza

BS

8

Dokumentacja biurowa

LP

8

Działalność  gospodarcza

BS

 

 

 

9

Działalność  gospodarcza

BS