Plan Zajęć

KURS AU.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

 Aktualizacja harmonogramu: IX, X, XI, XII 2019 r. oraz I, II, III, IV 2020 r.

Piątek 06.09.2019r. / 15:00

Sobota 07.09.2019r. / 08:00

Język niemiecki w rachunkowości

E.CH

Dokumentacja biurowa

L.S-P.

Język niemiecki w rachunkowości

E.CH

Dokumentacja biurowa

L.S-P.

Biuro wynagrodzeń

i podatków

E.G.

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

L.S-P.

Dokumentacja biurowa

L.S-P.

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

L.S-P.

Dokumentacja biurowa

L.S-P.

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

D.W.

Wynagrodzenia i podatki

J.P.

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

D.W.

Wynagrodzenia i podatki

J.P.

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

D.W.

Wynagrodzenia i podatki

J.P.

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

D.W.

 

 

Piątek 20.09.2019r. / 15:00

Sobota 21.09.2019r. / 08:00

Język niemiecki w rachunkowości

E.CH

Dokumentacja biurowa

L.S-P.

Język niemiecki w rachunkowości

E.CH

Dokumentacja biurowa

L.S-P.

Biuro wynagrodzeń

i podatków

E.G.

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

L.S-P.

Dokumentacja biurowa

L.S-P.

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

L.S-P.

Dokumentacja biurowa

L.S-P.

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

D.W.

Wynagrodzenia i podatki

J.P.

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

D.W.

Wynagrodzenia i podatki

J.P.

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

D.W.

Wynagrodzenia i podatki

J.P.

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

D.W.

 

Piątek 04.10.2019r. / 15:00

Sobota 05.10.2019r. / 08:00

Biuro wynagrodzeń i podatków

E.G

Dokumentacja biurowa

L.S-P.

Biuro wynagrodzeń i podatków

E.G

Dokumentacja biurowa L.S-P.
Biuro wynagrodzeń i podatków E.G Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
L.S-P.
Wynagrodzenia i podatki
J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej  L.S-P.
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej D.W
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej  D.W
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej D.W
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej  D.W

 

Piątek 18.10.2019r. / 15:00

Sobota 19.10.2019r. / 08:00

Biuro wynagrodzeń i podatków E.G Dokumentacja biurowa L.S-P.
Biuro wynagrodzeń i podatków E.G Dokumentacja biurowa L.S-P.
Biuro wynagrodzeń i podatków E.G Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej L.S-P.
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej L.S-P.
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej D.W
Wynagrodzenia i podatki J.P  Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej D.W
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej D.W
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej D.W

 

Piątek 25.10.2019r. / 15:00

Sobota 26.10.2019r. / 08:00

Język niemiecki w rachunkowości E.CH Dokumentacja biurowa L.S-P.
Język niemiecki w rachunkowości E.CH Dokumentacja biurowa L.S-P.
Język niemiecki w rachunkowości E.CH Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej L.S-P.
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej L.S-P.
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej D.W
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej D.W
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej D.W
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej D.W

 

Piątek 08.11.2019r. / 15:00

Sobota 09.11.2019r. / 08:00

Język niemiecki w rachunkowości E.CH Dokumentacja biurowa L.S-P.
Język niemiecki w rachunkowości E.CH Dokumentacja biurowa L.S-P.
Język niemiecki w rachunkowości E.CH Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej L.S-P.
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej L.S-P.
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej D.W
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej D.W
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej D.W
Dokumentacja biurowa L.S-P. Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej D.W

 

Piątek 22.11.2019r. / 15:00

Sobota 23.11.2019r. / 08:00

Język niemiecki w rachunkowości E.CH Dokumentacja biurowa L.S-P.
Język niemiecki w rachunkowości E.CH Dokumentacja biurowa L.S-P.
Biuro wynagrodzeń i podatków E.G Dokumentacja biurowa L.S-P.
Wynagrodzenia i podatki J.P Dokumentacja biurowa L.S-P.
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej D.W
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej D.W
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej D.W
Wynagrodzenia i podatki J.P Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej D.W

 

 Piątek 06.12.2019r. / 15:00  Sobota 07.12.2019r. / 08:00
 Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G Dokumentacja biurowa  L.S
 Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G Dokumentacja biurowa  L.S
 Wynagrodzenia i podatki  J.P Działalnośc gospodarcza w branży ekonomicznej  L.S
 Wynagrodzenia i podatki  J.P Działalnośc gospodarcza w branży ekonomicznej  L.S
 Język niemiecki w rachunkowości  E.Ch Działalnośc gospodarcza w branży ekonomicznej  L.S
 Język niemiecki w rachunkowości  E.Ch    
       
       

 

 Piątek 20.12.2019r. / 15:00  Sobota 21.12.2019r. / 08:00
 Wynagrodzenia i podatki  J.P  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
 Wynagrodzenia i podatki  J.P  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
 Wynagrodzenia i podatki  J.P  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
 Dokumentacja biurowa  L.S  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
 Dokumentacja biurowa  L.S  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
 Dokumentacja biurowa  L.S  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
 Dokumentacja biurowa  L.S  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
       

 

 Piątek 03.01.2020r. / 15:00  Sobota 04.01.2020r. / 08:00
 Wynagrodzenia i podatki  J.P  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
 Wynagrodzenia i podatki  J.P  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
 Wynagrodzenia i podatki  J.P  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
 Wynagrodzenia i podatki  J.P  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
 Wynagrodzenia i podatki  J.P  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
 Wynagrodzenia i podatki  J.P  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
 Język niemiecki w rachunkowości  E.Ch  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
 Język niemiecki w rachunkowości  E.Ch  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G

 

 Piątek 17.01.2020r. / 15:00  Sobota 18.01.2020r. / 08:00
 Wynagrodzenia i podatki  J.P  Dokumentacja biurowa  L.S
Wynagrodzenia i podatki J.P  Dokumentacja biurowa  L.S
Wynagrodzenia i podatki J.P  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
Dokumentacja biurowa L.S  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
Dokumentacja biurowa L.S  Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
     Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G
     Biuro wynagrodzeń i podatków  E.G

 

 Piątek 31.01.2020r. / 15:00  Sobota 01.02.2020r. / 08:00
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Dokumentacja biurowa L.S Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Dokumentacja biurowa L.S    

 

 Piątek 07.02.2020r. / 15:00  Sobota 08.02.2020r. / 08:00
Biuro wynagrodzeń i podatków E.G Dokumentacja biurowa L.S
Biuro wynagrodzeń i podatków E.G Dokumentacja biurowa L.S
Biuro wynagrodzeń i podatków E.G Dokumentacja biurowa L.S
Biuro wynagrodzeń i podatków E.G Dokumentacja biurowa L.S
Wynagrodzenia i podatki J.P Dokumentacja biurowa L.S
Wynagrodzenia i podatki J.P    
Wynagrodzenia i podatki J.P    
Wynagrodzenia i podatki J.P    

 aaa

 Piątek 28.02.2020r. / 15:00  Sobota 29.02.2020r. / 08:00
Wynagrodzenia i podatki J.P Wynagrodzenia i podatki J.P
Wynagrodzenia i podatki J.P Wynagrodzenia i podatki J.P
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Biuro wynagrodzeń i podatków E.G Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Biuro wynagrodzeń i podatków E.G Dokumentacja biurowa L.S
Biuro wynagrodzeń i podatków E.G    
Biuro wynagrodzeń i podatków E.G    

 

 Piątek 13.03.2020r. / 15:00  Sobota 14.03.2020r. / 08:00
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Dokumentacja biurowa L.S Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Dokumentacja biurowa L.S    

 

 Piątek 27.03.2020r. / 15:00  Sobota 28.03.2020r. / 08:00
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Dokumentacja biurowa L.S Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Dokumentacja biurowa L.S    

 

 Piątek 03.04.2020r. / 15:00  Sobota 04.04.2020r. / 08:00
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Dokumentacja biurowa L.S Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Dokumentacja biurowa L.S    

 

 Piątek 17.04.2020r. / 15:00  Sobota 18.04.2020r. / 08:00
Język niemiecki w rachunkowości E.Ch Wynagrodzenia i podatki J.P
Język niemiecki w rachunkowości E.Ch Wynagrodzenia i podatki J.P
Język niemiecki w rachunkowości E.Ch Wynagrodzenia i podatki J.P
Język niemiecki w rachunkowości E.Ch Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Język niemiecki w rachunkowości E.Ch Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Wynagrodzenia i podatki J.P Biuro wynagrodzeń i podatków E.G

 

 Piątek 24.04.2020r. / 15:00  Sobota 25.04.2020r. / 08:00
Wynagrodzenia i podatki J.P Wynagrodzenia i podatki J.P
Wynagrodzenia i podatki J.P Wynagrodzenia i podatki J.P
Wynagrodzenia i podatki J.P Wynagrodzenia i podatki J.P
Język niemiecki w rachunkowości E.Ch Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Język niemiecki w rachunkowości E.Ch Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Język niemiecki w rachunkowości E.Ch Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Język niemiecki w rachunkowości E.Ch Biuro wynagrodzeń i podatków E.G
Język niemiecki w rachunkowości E.Ch Biuro wynagrodzeń i podatków E.G

 

 Piątek 08.05.2020r. / 15:00  Sobota 09.05.2020r. / 08:00
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 Piątek 22.05.2020r. / 15:00  Sobota 23.05.2020r. / 08:00
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 Piątek 05.06.2020r. / 15:00  Sobota 06.06.2020r. / 08:00
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 Piątek 19.06.2020r. / 15:00  Sobota 20.06.2020r. / 08:00
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Terminy zajęć

1 (6-7 IX)
2 (20-21 IX)
3 (4-5 X)
4 (18-19 X)
5 (25-26 X)
6 (8-9 XI)
7 (22-23 XI)
8 (6-7 XII)
9 (20-21 XII)
10 (3-4 I)
11 (17-18 I)
12 (31 I-1 II)
13 (7-8 II)
14 (28-29 II)
15 (13-14 III)
16 (27-28 III)
17 (3-4 IV)

18 (17-18 IV)

19 (24-25 IV) dodatkowy

19 (8-9 V)
20 (22-23 V)
21 (5-6 VI)
22 (19-20 VI)