Plan Zajęć

KURS AU.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

AU.65 / 14    07 - 08.09.2018r.

Pan zajęć

Piątek / 07.09.2018r. / 15:00 / Biuro wynagrodzeń i podatków

Sobota / 08.09.2018r. / 08:00 / Działalność godpodarcza

 

Terminy pozostałych zajęć - do konsultacji na pierwszych zajęciach.

 

 Praktyka zawodowa ...