Uczniowie ZSOiZ ukończą szkołę z dwoma zawodami

Uczniowie ZSOiZ ukończą szkołę z dwoma zawodami

17 listopada 2017r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora H. Sucharskiego w Bolesławcu zakończyła się kolejna edycja kwalifikacyjnego kursu zawodowego A. 65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Absolwenci kursu zdobyli wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikacji A.65 w ramach zawodu technik rachunkowości i zostali przygotowani do wykonywania zadań zawodowych dotyczących rozliczania danin publicznych i wynagrodzeń oraz  składekpobieranych przez ZUS.

Uczniowie- słuchacze uczący się w zawodzie  technik ekonomista,   po zdaniu egzaminu uzyskają drugi tytuł- technik rachunkowości, czyli zostaną technikami w dwóch zawodach.