Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole i CKU

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole i CKU

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkole i CKU

 

Od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu  zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoła i CKU nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły, natomiast realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

Zachęcam uczniów do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Nauczyciele przygotują materiały z poszczególnych przedmiotów, które będą zamieszczane:

·         język polski, matematyka na szkolnej stronie internetowej, w zakładce komisje przedmiotowe,

·         na dotychczas wykorzystywanych  kanałach komunikacji (poczta email, Messenger)

·         platformie GSuite (instrukcja zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły, loginy i hasła zostaną przekazane przez wychowawców).

 

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki.

Należy odpowiedzialnie wykorzystać czas zawieszenia zajęć w szkole, np. przeczytać ulubioną książkę,  uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje.

 

Każdy powinien pamiętać o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe), przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywa się.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

·         Często myć ręce przy użyciu mydła i wody.

·         Przy kasłaniu i kichaniu zakrywać usta i nos. Zachować co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

Osoby, które podejrzewają  u siebie koronawirusa powinny zadzwonić  pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Uprzejmie proszę o śledzenie  na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły.

 

                                                                                   Laura Słocka-Przydróżna

                                                                                   dyrektor ZSOiZ